Viet Nam Hickory Dickory Dock – chuột nhỏ leo lên đồng hồ | con rắn, con Sóc, con Mèo, con KhỉTìm hiểu số và tên động vật bằng tiếng Việt – Learn Numbers and Animals names in Vietnamese
Các con vật cho bé nhanh biết nói hay nhất – Dạy bé học online
Hickory dickory dock.
chuột nhỏ leo lên đồng hồ ,đồng hồ chỉ 1
chuột nhỏ chạy xuống, Hickory dickory dock.
tick tock, tick tock, tick tock, tick tock

Ah. con rắn

Hickory dickory dock.
Rắn nhỏ leo lên đồng hồ ,đồng hồ chỉ 2
Rắn nhỏ trườn xuống, Hickory dickory dock.
tick tock, tick tock, tick tock, tick tock.

Ah.. con Sóc

Hickory dickory dock.
Sóc con leo lên đồng hồ ,đồng hồ chỉ 3
Sóc nhỏ chạy xuống, Hickory dickory dock.
tick tock, tick tock, tick tock, tick tock.

Ah… con Mèo

Hickory dickory dock.
Mèo con leo lên đồng hồ ,đồng hồ chỉ 4
Mèo con chạy xuống, Hickory dickory dock.
tick tock, tick tock, tick tock, tick tock.

Ah con KHỉ

Hickory dickory dock.
KHỉ con leo lên đồng hồ ,đồng hồ chỉ 5
KHỉ nhỏ chạy xuống, Hickory dickory dock.
tick tock, tick tock, tick tock, tick tock

Voi con?? Ôi không

Hickory dickory dock.

Voi con leo lên đồng hồ.. Ôi không
Hickory dickory dock.

Nguồn: https://donghotuonglinh.vn

Viet Nam Hickory Dickory Dock – chuột nhỏ leo lên đồng hồ | con rắn, con Sóc, con Mèo, con Khỉ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chuyển lên trên