Trải nghiệm văn hóa thể thao điện tử Hàn Quốc | Ep.3 PUBG Korea e-Sports Academy#CAST #CASTTHEDYNAMIC #KOFICE #kespa #e-SportsAcademy #battlica
#PUBG

player : #hyMIN #VINO

주최: 문화체육관광부 주관: 한국국제문화교류진흥원, 한국e스포츠협회
한류연계 협업콘텐츠 기획개발 지원 사업 “캐스트(CAST)”를 통해 기획되었습니다.

Nguồn: https://donghotuonglinh.vn

Trải nghiệm văn hóa thể thao điện tử Hàn Quốc | Ep.3 PUBG Korea e-Sports Academy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chuyển lên trên