Tối 17 Mở Kinh Cầu An Sám Hối"Giúp Gia Chủ May Mắn Bình An Phát Tài"Mở Kinh Cầu An Sám Hối”,Giúp Gia Chủ May Mắn, Bình An Phát Tài”
Kinh Phật Hay là kênh tổng hợp kinh tụng,thuyết pháp phật giáo hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn…vv…Với mong muốn truyền thông phật giáo đến với tất cả mọi người, đồng được thấm nhuần giáo pháp, tuệ căn tăng trưởng, phước huệ trang nghiêm, chúng sanh dị độ, Phật đạo viên thành. Chúc quý vi nghe kinh,pháp thân tâm an lạc .

🙏🌷🙏🌷🙏Mời quý phật tử và quý vị LIKE và ĐĂNG KÝ đẻ theo dõi các video mới nhất từ Kênh : Kinh Phật Hay ! Nam mô A Di Đà Phật !

Nguồn: https://donghotuonglinh.vn

Tối 17 Mở Kinh Cầu An Sám Hối"Giúp Gia Chủ May Mắn Bình An Phát Tài"

18 bình luận trong “Tối 17 Mở Kinh Cầu An Sám Hối"Giúp Gia Chủ May Mắn Bình An Phát Tài"

  1. Con nam mô a Di Đà Phật nam mô quan thế âm bồ tát nam mô đại thế chí bồ tát nam mô địa trạng vương bồ tát nam mô Thanh tịnh đại hải chúng bồ tát

  2. Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật mẹ guan âm phù hộ cho gia đình con cái mạnh khỏe hạnh phúc và con trai tuyên hien 2 con có em bé ạ dịch có vít này tiểu tan mọi người đều mạnh khỏe

  3. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô adi đà phật con sám hối cầu đức phật phù hộ độ trì che chở cho gia đình con được bình an vô sự gặp nhiều may mắn con nam mô a di đà phật

  4. Nam mô a Di Đà Phật nam mô quan thế âm bồ tát nam mô đại thế chí bồ tát nam mô địa trạng vương bồ tát nam mô Thanh tịnh đại hải chúng bồ tát

  5. Con là Bùi Thị Lệ con nam mô a Di Đà Phật nam mô quan thế âm bồ tát phù hộ độ trì cho gia đình con được mạnh khỏe bình an vô sự con sin cảm ơn

  6. Con xin sám hối Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin sám hối Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin sám hối Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Con cầu nguyện cho gia đình con và gia đình nội ngoại cũng như dân chúng được bình an hạnh phúc ạ

  7. Nam mô a di đà phật con xin đức phật từ bi phù hộ cho con mau bớt bệnh nam mô a di đà phật xin cho con bìnhan nhiều sức khỏe nam mô a di đà phật

  8. Nam mô a di đà phật con xin đức phật từ bi phù hộ cho gia đình và người thân con đều may mắn bình an nhiều sức khỏe vượt qua đại dịch này nam mô a di đà phật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chuyển lên trên