Prolog 9) Lập trình Prolog FULL phần 1 | Trí tuệ nhân tạo | AnhITTranHướng dẫn chạy Prolog trên Windows với DosBox. Cơ chế tìm nghiệm: quay lui và sâu dần. Giải bài toán cây gia phả.
— Kênh #AnhITTran #TriTueNhanTao #Prolog #DosBox #GiaPha

—— LỜI NGỎ —-
Qua giảng dạy online trong mùa dịch COVID-2019, thấy khó khăn của các bạn sinh viên trong việc tiếp thu các bài giảng, mình quyết định làm kênh AnhITTran ( Mục tiêu của kênh là giúp các bạn học tập tốt, có nhiều cơ hội hơn trong công việc và cuộc sống.
Kênh chứa các video về Toán rời rạc, Xác suất thống kê, Trí tuệ nhân tạo, Lập trình Prolog, Cấu trúc dữ liệu thuật toán, Lập trình hướng đối tượng với Java, C++ … và một số chủ đề khác liên quan đến Khoa học máy tính.
Với tri thức và kỹ năng có hạn, chắc chắn các video sẽ còn rất nhiều hạn chế.
Các bạn hãy ĐĂNG KÝ kênh, like, share ủng hộ mình tiếp tục giúp đỡ các bạn sinh viên ( #AnhITTran) để thường xuyên nhận các video mới về Toán rời rạc, Xác suất thống kê, Trí tuệ nhân tạo, Lập trình Prolog, Cấu trúc dữ liệu thuật toán, Lập trình hướng đối tượng với Java, C++ … và một số chủ đề khác liên quan đến Khoa học máy tính.
Cảm ơn,
Trần Ngọc Anh,
Face:
_________________________________________________________________
Through online teaching during the COVID-2019 epidemic season, seeing the difficulties of students in absorbing lectures, I decided to make AnhITtran channel ( The goal of the channel is to help you study well, have more opportunities in work and life.
The channel contains videos on Discrete Math, Statistical Probability, Artificial Intelligence, Prolog Programming, Algorithmic Data Structures, Object Oriented Programming with Java, C++ … and some other related topics to Computer Science.
With limited knowledge and skills, videos will certainly have a lot of limitations.
Please REGISTER channel, like, share to support me continue to help students ( #AnhITtran) to regularly receive new videos about Discrete Math, Systematic Probability Statistics, Artificial Intelligence, Prolog Programming, Algorithmic Data Structures, Object Oriented Programming with Java, C++ … and some other topics related to Computer Science.
Thanks,
Tran Ngoc Anh,

Nguồn: https://donghotuonglinh.vn

Prolog 9) Lập trình Prolog FULL phần 1 | Trí tuệ nhân tạo | AnhITTran

2 bình luận trong “Prolog 9) Lập trình Prolog FULL phần 1 | Trí tuệ nhân tạo | AnhITTran

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chuyển lên trên