Olympic 2020: Đoàn thể thao Việt Nam thất bại thảm hại, về nước không có nổi một tấm huy chương



Chiều 4/8 những thành viên còn lại của đoàn thể thao Việt Nam đã trở về nước #lenhatquan Olympic 2020: Đoàn thể thao Việt Nam thất bại thảm hại, về nước không có nổi một tấm huy chương

Nguồn: https://donghotuonglinh.vn

Olympic 2020: Đoàn thể thao Việt Nam thất bại thảm hại, về nước không có nổi một tấm huy chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chuyển lên trên