Giới thiệu về trí tuệ nhân tạo (AI) và ứng dụng vào bt trích xuất thông tin y sinh về COVID-1900:00 Phần giới thiệu của Khoa Toán (5 phút)
04:56 Phần mở đầu (2 phút):
07:20 Trí tuệ nhân tạo (AI) là gì? (5 phút)
11:58 AI đang thay đổi thế giới thế nào? (5 phút)
16:42 Lịch sử AI (2 phút):
18:59 Các lĩnh vực trong AI (5 phút+):
24:22 Giới thiệu về học máy (machine learning) (9 phút):
33:20 Mạng nơron nhân tạo (6 phút):
39: 40 Học sâu (deep learning) (12 phút):
51:41 Bài toán trích xuất thông tin y sinh (5 phút):
56:19 Nhận dạng thực thể tên (5 phút):
61:34 Ứng dụng AI trong cuộc chiến chống lại COVID-19 (5 phút):
66:50 Làm việc với AI, học môn gì? (2 phút)
69:29 Hướng dẫn lập trình AI với deep learning (19 phút):
87:49 Tóm tắt toàn bộ bài giảng (4 phút):
91:10 Phần thảo luận (32 phút):

———————————-
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng có nhiều tác động sâu rộng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. AI được xem là một trong những công nghệ cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay. Bài giảng này giới thiệu tổng quan về trí tuệ nhân tạo, và một số lĩnh vực quan trọng hiện nay như học máy, mạng nơron nhân tạo, học sâu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Bài giảng trình bày ứng dụng của trí tuệ nhân tạo qua bài toán trích xuất thông tin y sinh liên quan đến COVID-19. Bài giảng cũng sẽ bao gồm việc minh hoạ và hướng dẫn chạy một chương trình AI hoàn chỉnh sử dụng deep learning (học sâu), một phương pháp rất mạnh hiện nay.
Nội dung bài giảng được thiết kế phù hợp với cả những đối tượng người nghe không có kiến thức nền về công nghệ thông tin và AI.
Diễn giả: Triệu Hải Long, Giảng viên Bộ môn Khoa học máy tính, Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Viện Khoa học Công nghệ AIST (Tokyo Nhật Bản), và nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Manchester, Vương quốc Anh.
Cựu sinh viên (Sư phạm Tin Khoá 41, 2006-2010), trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

Nguồn: https://donghotuonglinh.vn

Giới thiệu về trí tuệ nhân tạo (AI) và ứng dụng vào bt trích xuất thông tin y sinh về COVID-19

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chuyển lên trên