Đây chính là cách mà người nước ngoài sửa chữa siêu xe của họ mỗi khi bị hỏng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chuyển lên trên