Bugatti Đẹp của nước ngoài#Việt Nam chế là số một rồi
#Còn về chắc lượng là không có
#không phải không có mà là không có đồ tốt để làm
#nếu có nguyên liệu tốt người Việt Nam làm còn đẹp hơn vậy
#mấy a làm cho người Việt Nam nổi tiếng rồi đó mấy anh

source

Bugatti Đẹp của nước ngoài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chuyển lên trên