[AI] Python cơ bản cho AI (phần 3)Học trí tuệ nhân tạo AI
Trong video này, mình có tham khảo tài liệu của Thầy Phạm Minh Tuấn – Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
câu lệnh if trong python
for, while, enumerate trong python
function trong python
class python
object python
queu và priority queue trong python
Lý thuyết trí tuệ nhân tạo, bài giảng trí tuệ nhân tạo, học trí tuệ nhân tạo cơ bản,
giải bài tập môn trí tuệ nhân tạo, code realtime, colab, python

Email: [email protected]

Nguồn: https://donghotuonglinh.vn

[AI] Python cơ bản cho AI (phần 3)

Một bình luận trong “[AI] Python cơ bản cho AI (phần 3)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chuyển lên trên